English version

Грузия и Армения (април 2017)

  • Анка Драганова
    Грузия и Армения (април 2017)

    Голям е вашият принос за това толкова вълнуващо пътуване. Програмата ми допадна, организацията също. Вашият представител Владимир се отлично - спокойно и професионално управляваше всички процеси. Като клиент, съм много взискателна, работила съм в туризма и откривам пропуски и недостатъци веднага. Но тези 9 дни минаха за мен много спокойно в организационен план и същевременно вълнуващо като преживяване.

    Искам специално да отбележа партньорството, което имате с госпожа Лилит Михаелян, тази невероятн жена, която само за 3 дни успя да накара групата да открие и обикне Армения. Нейните високи общи и специализирани познания по всяка една област бяха толкова впечатляващи, че ни оставиха безмълвни. Ще ми позволите да отправя специални благодарности към фирмата, с която работите, за нея.

    Впечатленията ми от тези две държави са толкова силни, че се учудвам, че те остават неразработена дестинация. С показания професионализъм "Бояна-МГ" би могла да се специализира в две направленияи силно да популяризира пътуването до нези две приятелски  и мисля близки нам държави! Благодаря за това емоционално пътуване!